Inschrijfknop

Lid worden

Nieuwsbrief Buurtgestuurd Werken Aanmelden

Het succes van Slotjes-oost

29 augustus, 2019

Slotjes Oost is een wijk in Oosterhout met een eigen verleden. Een typische volksbuurt met van oudsher vrij typische bewoners en opvallende karakters. Een aantal jaren geleden was er in Slotjes- Oost duidelijk sprake van spanning tussen verschillende bewonersgroepen. Verschillende groepen ouders stonden op gespannen voet met elkaar. En kinderen maakten ruzie met elkaar (stenen gooien) op een braakliggend terrein achter de Kastanjelaan.

Bewoners uit de buurt hebben in overleg met de buurtcoördinator het initiatief genomen om de woon- speelomgeving te gaan verbeteren en activiteiten te organiseren die mensen bij elkaar brengt.

Het heeft drie jaar geduurd en in dit proces is steeds een beroep gedaan op welwillende bewoners om vertrouwen te houden in een betere woon- en leefomgeving. Er werd een proces op gang gebracht om de kinderen mee te laten praten over de inrichting van de speelomgeving.

Het zichtbaar opknappen en de voortdurende communicatie, ook als deze een niet wenselijke boodschap was, resulteerde tot steeds meer vertrouwen bij de bewoners dat er met elkaar en met de gemeente gewerkt werd aan het verbeteren van de buurt. Vooral de mensen die al jaren in de buurt wonen, zowel Nederlanders als migranten, een nette leefstijl en een nette woonomgeving als kenmerk zien voor hun wijk en trots zijn op hun wijk, raakten steeds meer gemotiveerd om meer activiteiten met elkaar op te pakken.

Er is een geweldig goede bewonersorganisatie ontstaan en op alle thema’s zijn er activiteiten ondernomen, zoals beperken van hardrijden, zwerfafvalpakken, buurtpreventie, burendag, straatspeeldag, burenpodium. Dit is alleen mogelijk door de verbindingen die in de wijk gelegd zijn en versterkt zijn. Het zijn niet alleen de verbinden tussen de bewoners onderling, maar ook met partners, zoals de zusters van het Catharinadal, waar 140 bewoners van Slotjes-Oost deelnamen aan de burendag, maar ook met Thuisvester en de gemeente.

Nadat Slotjes-Oost jarenlang te kampen heeft gehad met een imago-probleem, is er nu weer sprake van trots en aandacht voor elkaar. De sfeer in de buurt is sterk verbeterd. Dat blijkt ook uit de deelname van het fotoproject “Door de ogen van Slotjes-Oost” en het verschijnen van het boekje “Huisjes voor de hei” met portretten en gedichten.

De basis is gelegd, maar de toekomst staat ook voor de deur. De bewoners in de buurt worden ouder en de vraag om zorg zal groter worden. Herinrichtingsontwikkelingsplannen bij de Hoogstraat en de heilige driehoek staan op de agenda. Ontwikkelingen waar de bewoners in willen meedenken en ervoor willen zorgen dat er rekening gehouden wordt met de belangen van de buurt.

Ondanks alle goede initiatieven is het nog steeds zo dat de verbindingen in de buurt niet vanzelf onderhouden worden, daar is inzet voor nodig. Om de verbindingen in de buurt op pijl te houden en nieuwe verbindingen te kunnen leggen is het nodig om voort te bouwen op de afgelopen positieve ontwikkelingen. Om verder te kunnen gaan is er innovatie nodig, waarbij de buurt en haar bewoners centraal worden gesteld, kortom, waarbij vanuit de buurt gestuurd wordt. En waarbij de impulsen van bewoners die het animo en de aandacht voor elkaar vergroten worden uitgebreid naar nog meer bewoners en naar nog meer thema’s. Een toekomst vanuit en gericht op een nog prachtigere buurt.

Bert Segeren
Voorzitter Bewoners organisatie Slotjes-oost
info@bo-slotjes-oost.nl

← Terug naar vorige pagina

Buurtgestuurd Oosterhout

info@buurtgestuurdoosterhout.nl

Volg ons op


Buurtgestuurd Werken Oosterhout
© 2020, Buurtgestuurd Oosterhout   |   website: Ingrid van Delft