Inschrijfknop

Lid worden

Nieuwsbrief Buurtgestuurd Werken Aanmelden

Dorst, Steenoven en Seters

12 september, 2019

Zoals u allen wel weet is Dorst een kerkdorp en zijn Steenoven en Seters buurtschappen van de gemeente Oosterhout. Gemakshalve bedoel ik alle genoemde woongebieden als ik het over Dorst of ‘dorp’ heb. Het dorp ligt hemelsbreed het verste van het centrum in Oosterhout af waar vervolgens een geweldig mooi bosgebied de ‘afstand’ visueel ook nog eens vergroot. Het dorp Dorst is het grootste kerkdorp waar de huizengroei de laatste jaren heel erg groot is geweest. Door deze groei zijn er toch best wat ‘groeistuipen’ aan het oppervlakte gekomen. Om deze groeistuipen op te lossen is er een wens ontstaan om als bewoners meer en anders contact te krijgen met de gemeente Oosterhout.

In Dorst is er altijd een dorpsraad geweest, maar rondom het verdelen van de 2e ronde I-Dop gelden kwam hier een abrupt einde aan. Jammer, want daarmee ging er ook een belangrijke communicatie lijn/ader verloren richting de gemeente Oosterhout. Er waren/zijn zeker vertegenwoordigers in de gemeenteraad die de belangen van Dorst zo goed mogelijk hebben proberen te vertegenwoordigen. Dat is niet altijd makkelijk of handig. Politieke keuzes laten zich vaak moeilijk sturen als het gaat om ‘een deel van de gemeente’. Dit met alle respect naar de inspanningen die gedaan zijn want er zijn wel degelijk hele mooie projecten gerealiseerd die Dorst ten goede zijn gekomen. De genoemde huizenbouw, het fietspad zijn er enkele.

Alle positieve ontwikkelingen ten spijt, de rechtstreekse communicatie lijn/ader tussen Dorst en Oosterhout was erg dun. Op enig moment zijn mijn buurman en ik actief geworden in de groep buurtpreventie Dorst. Een prettige club mensen die zich inspant om een veiligere leefomgeving na te streven door middel van een buurt WhatsApp en andere organisatorische mogelijkheden. O.a. WaakSamen. Hier kwam al snel naar voren dat er naast de zorg voor veiligheid steeds vaker een beroep op ons gedaan werd voor andere zaken. Verkeersproblemen, vragen vanuit de gemeente over welzijn, recreatie gebieden en het zoeken naar samenwerking/verbanden tussen Oosterhout en een bredere groep georganiseerde mensen uit Dorst.

Als buurtpreventie hebben we diverse zaken opgepakt en naar eer en geweten hier invulling aan gegeven. Ondanks dat we op het gebied van buurtpreventie een grote groep uit Dorst en Steenoven vertegenwoordigen bleef het voor ons maar gissen of we het goed deden. Hierop is een groep uit de buurtpreventie begonnen om te gaan onderzoeken of er draagvlak is om een ‘dorpsvertegenwoordiging’ te organiseren. De allerbelangrijkste voorwaarde was dat het een gedragen vertegenwoordiging vanuit het dorp zou moeten zijn door alle bewoners. Hoe gaan we dit organiseren en welke vormen zijn hierin toepasbaar? Met behulp van een extern adviseur zijn we een ‘rondje in het veld’ gaan maken. Mensen uit Dorst, voor de hand liggende maar zeker ook ‘out of the box personen’, andere dorpen en gemeentes zijn gevraagd en bevraagd om tot een goede structuur te komen. Het ‘model Oosteind’ was eigenlijk wel ons startpunt. Met de ervaringen uit andere gemeentes is er een opzet gemaakt hoe dit te gaan organiseren waarbij het draagvlak vanuit de klant, bewoners en betrokkenen als 1e prioriteit moest gelden.

Platform Dorst

Op dit moment bestaat het platform uit 4 werkgroepen. Verkeer, leefbaarheid, het spoor en buurtpreventie. Hierboven is een bestuur actief om daar waar nodig verbindingen te leggen tussen de groepen en mogelijke gesprekspartners en ondersteuning te geven aan de werkgroepen waar men behoefte aan heeft. De werkgroepen zijn het hart van het platform, het bestuur verbindt en ondersteunt waar nodig. Alle onderwerpen dienen door bewoners te worden aangedragen, daar start het. Werkgroepen verzamelen en gaan vervolgens aan de slag om zaken die ons allen in Steenoven en Dorst aangaan verder uit te werken in samenwerking met alle partners. De gemeente Oosterhout is een van de partners natuurlijk.

Op 26 september is de oprichtingsvergadering waarbij we naast de formaliteiten meteen ook een actieve ‘markt’ organiseren waarbij de bewoners hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. Hiermee gaan de werkgroepen aan de slag om te bekijken en onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Hierbij is de gemeente Oosterhout natuurlijk een hele belangrijke partner.
Hier zit naar mijn mening de sleutel tot succes. Op dit moment is de werkwijze beduidend anders. Zaken/problemen worden gemeld aan de gemeente Oosterhout die vervolgens met plannen komen om het op te lossen. Inloopavonden laten dan de resultaten vanuit de gemeente zien waar de betrokkenen weinig tot geen invloed meer op uit kunnen voeren. Het is allemaal al in ‘kannen en kruiken’. De maatschappij verandert, wij willen graag meedenken maar ook gehoord worden. Als de plannen al helemaal uitgewerkt zijn is het lastig om deze aan te passen aan de wensen van betrokkenen. Dat kost extra geld en tijd wat er vaak niet meer is. Aanbestedingen en prijsafspraken zijn vaak al in een ver gevorderd stadium.

Het proces moet om, is mijn mening. Ga eerst in gesprek met de betrokken buurtbewoners, snuif hun inbreng op en ga daarna kijken wat de mogelijkheden zijn. Dit vergt een inspanning aan beide kanten. Zowel bewoners als ambtenaren moeten elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden aanhoren. Open staan voor een nieuwe werkwijze.
Daar zal zeker weerstand op zijn vanuit alle hoeken. Waarom veranderen, het gaat toch goed zo? Dit kost veel te veel tijd en geld, dat is er niet! Om zo maar enkele oneliners te gebruiken.

Maar is verandering wel zo eng? Doen we het nog wel goed of vraagt DE KLANT om een andere benadering. Het lijkt mij zo veel leuker worden als ambtenaar als je jou expertise ook daadwerkelijk in kunt zetten om gezamenlijk iets te bereiken. Zeker zijn er kaders, maar durf innovatief te zijn. Of is het kruisje ‘GOED/AKKOORD’ van de manager/directeur zo veel belangrijker? Een hele interessante natuurlijk.

Niet alleen voor de ambtenaren, maar wat te denken van de politiek?
Ja een ieder stemt op haar of zijn voorkeur, en dan? Coalitie vormen, consensus zoeken, samenwerken. Vaak durf en lef tonen, je moet toegeven op je uitgangspunten om de samenwerking tot een succes te maken. Maar ook dit proces start vanuit de betrokkenen. Partijprogramma’s zijn de leidraad, maar zeker niet het eindresultaat!

Ik heb een lezing van Pieter Tops bij gewoond toen ik zelf in de gemeente raad van Oosterhout zat. Onderwerp? Stop eens met denken in hokjes, sta open voor veranderingen en innoveren. Tijd? 1994 tot 1998. Toen al.
Voor mij heeft buurt gestuurd werken de toekomst als het gaat om gedragen initiatieven en een fijne leefbare omgeving waar ik/jij/hij/wij ons steentje aan bij kunnen dragen.
Democratie van de toekomst!

Peter Huijbregts

www.platformdorst.nl

← Terug naar vorige pagina

Buurtgestuurd Oosterhout

info@buurtgestuurdoosterhout.nl

Volg ons op


Buurtgestuurd Werken Oosterhout
© 2020, Buurtgestuurd Oosterhout   |   website: Ingrid van Delft