Inschrijfknop

Lid worden

Nieuwsbrief Buurtgestuurd Werken Aanmelden

Beschrijving Workshops

1) Spoorpark Tilburg – Een bijzonder burgerinitiatief (vol)

Locatie: Bock – de Blikken

Een paar jaar geleden kocht de gemeente Tilburg het (voormalige) Van Gend en Loosterrein (VGL-terrein). Het terrein is 7,5 ha. groot, is centrum-stedelijk gelegen en maakt deel uit van de spoorzone die volop in ontwikkeling is. De gemeente Tilburg stelt de bestemming groen en leisure via overheidsparticipatie vorm te willen geven. Er wordt gekozen voor scheiding van verantwoordelijkheden van planindieners en planbeoordelaars. Johan Dunnewijk wordt gevraagd om een regiegroep samen te stellen en het burgerinitiatief Spoorpark Tilburg is geboren. Een groep van acht kwartiermakers ging aan de slag en in 2019 ligt er een prachtig park met tal van functies. www.spoorparktilburg.nl

Johan Dunnewijk (voorzitter van het bestuur), voorheen werkzaam als directeur-bestuurder van woningcorporatie WonenBreburg is sinds de aftrap van het burgerinitiatief op 16 oktober 2015 betrokken.

Noud Derks (penningmeester van het bestuur), werkzaam als directeur projecten en vastgoed bij Provincie Noord-Brabant en voordien gemeentesecretaris van Tilburg.

2) Slim samen je Droomstad waarmaken (vol)

Locatie: Floraliapark

Hoe transformeer je een braakliggend terrein tot een locatie die zo inspirerend is dat zelfs de Duitse televisie er een item aan wijdt? Hoe maak je van een leegstaand brugwachtershuisje het meest bruisende buurtcafe van de stad? Hoe verbind je een verzorgingstehuis met de rest van de stad? Hoe transformeer je oude fabrieks-silo’s tot ware stadsiconen? Martijn heeft een online platform ontwikkeld dat aan de basis heeft gestaan van vele vernieuwende initiatieven in zijn stad (en in andere steden). Met veel enthousiasme deelt hij hoe dit werkt.

Martijn van Osch, alias de Duurzaamman, 1) vertelt als spreker over stedelijke vernieuwing in de praktijk, 2) coacht gemeenten / steden die samen met lokale partijen tot vernieuwende oplossingen voor stedelijke vraagstukken willen komen en 3) ontwikkelt slimme concepten die meer verbinding tot stand brengen tussen mensen, middelen en ideeën. Een van die concepten is het online platform Droom van Nederland dat in 2018 tijdens de Digital Awards door jury en publiek werd uitgeroepen tot het beste innovatieve online platform voor gemeenten / steden. Inmiddels wordt dit platform al in ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen toegepast.

3) Meewerkend Boxtel geeft ruimte aan initiatiefrijk Liempde (vol)

Locatie: Moskee Almohsinin

Binnen het dorp Liempde is een samenwerkingsverband opgericht tussen de gemeente Boxtel en een groep actieve en betrokken bewoners en ondernemers om de levendigheid van Liempde vast te houden. Hierbij is samengewerkt met de provincie in de aanpak van het Groene Woud, waardoor het ontwikkelplan voor Liempde ook een stevige financiële component kreeg. De gevolgde werkwijze van gemeente en bewoners/ondernemers is bijzonder en effectief. Wijkmakelaar Hans Mols licht deze toe aan de hand van een levendige presentatie en distilleert samen met de deelnemers de tips voor Oosterhout uit de ervaringen in Liempde.

Hans Mols is één van de twee wijkmakelaars van de gemeente Boxtel. De wijkmakelaars horen graag wat er in de gemeente speelt en leeft, welke initiatieven en ideeën er zijn en wat inwoners verwachten of wensen van de gemeente. De wijkmakelaars leggen de verbinding tussen de gemeente en de inwoners, Maar ook tussen inwoners onderling. Wat ze ‘buiten’ horen en zien, nemen ze mee terug naar ‘binnen’. Zo kan de gemeente aansluiten en ondersteunen.

4) Gemeente Moerdijk kiest voor maatwerk in dorps- en wijkplannen (vol)

Locatie: Bunthoef

Zijn gebiedstafels een succesfactor voor maatwerk in dorps- en wijkplannen?

In de gemeente Moerdijk werken ambtenaren, bewoners en verenigingen samen aan leefbaarheidsvraagstukken in de kernen én het buitengebied. Ieder van de negen dorpen die tot de gemeente behoren heeft een gebiedsplan gemaakt waar de gesprekken aan de gebiedstafels de basis voor vormden. Bewoners, vertegenwoordigers van lokale verenigingen en de samenwerkende partners zoals woningbouwvereniging Woonkwartier, zorgleverancier Surplus en de politie gaan samen in gesprek over de toekomstplannen. Het gemeentebestuur van Moerdijk heeft de ambitie om het werken op deze manier verder te ontwikkelen. Dat vergt een gezamenlijke inzet van alle betrokkenen en niet in het minst van de totale gemeentelijke organisatie.
Een enorme uitdaging waar we u graag meer over vertellen, maar waarover we ook met u in gesprek willen. Wanneer en waarvoor kunt u gebiedstafels inzetten? Na afloop van de workshop kunt u inschatten of gebiedstafels in Oosterhout passen als maatwerk in buurtgestuurd werken.

Luc Willems is coördinator van het gebiedsgericht werken in de gemeente Moerdijk

5) Dilemmaspel bewonersinitiatieven (gemeente Meierijstad) (vol)

Locatie: De Slotjes

Veel inwoners willen wat betekenen voor hun directe omgeving, en willen graag ideeën omzetten in actie. Samen met buurtgenoten willen ze bijvoorbeeld een speeltuin opknappen, een buurtfeest organiseren, of soms zelfs een gebiedsplan schrijven. Als gemeentelijke organisatie wil je in beginsel open en enthousiast reageren op dergelijke initiatieven. Echter, het omgaan met bewonersinitiatieven roept in de praktijk ook al snel dilemma’s op voor de gemeente. In de sessie presenteren we enkele concrete dilemma’s, en gaan we op een interactieve manier in gesprek met elkaar. Zo krijgen we samen goed zicht op de verschillende kanten van het vraagstuk.

Ted van de Wijdeven, Beleidsmedewerker overheids- en burgerparticipatie & leefbaarheid gemeente Meierijstad en schrijver van het boek, Doe-democratie, Over actief burgerschap in stadswijken.

Mirella Jacobs, programmadrager Participatie bij de gemeente Meierijstad
 

 INSCHRIJVEN 

Buurtgestuurd Oosterhout

info@buurtgestuurdoosterhout.nl

Volg ons op


Buurtgestuurd Werken Oosterhout
© 2020, Buurtgestuurd Oosterhout   |   website: Ingrid van Delft